ELŐADÓK

orvos csapat

Orvos csapatunkat Divinyi professzor valamint az Advanced Dental Implant Research & Education Center AIC irányításával és ajánlásával állítottuk össze.

ORVOSCSAPATUNK

MAFIT vezetőségének örökös tagja, az Advanced Dental Implant Research & Education Center (AIC) európai Course Director-a

Professor emeritus Dr. Divinyi Tamás

Dr. Joób-Fancsaly Árpád egyetemi docens

A Semmelweis Egyetem Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika igazgató-helyettese, a Dentoalveoláris Sebészeti osztály vezetője

A Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján egyetemi docens és a klinika intézetvezető helyettese. Szakterületei a fog- és szájbetegségek, konzerváló fogászat és fogpótlástan, fogpótlástan és orális implantológia.

Dr. Kispélyi Barbara egyetemi docens

med. habil. Dr. Huszár Tamás

A Semmelweis Egyetem docense. 2014-óta a MAFIT elnöke. A Magyar Arc-, Állcsont és Szájsebészeti Társaság vezetőségének tagja és 2012-től főtitkára.

2012-től az „Implantológia” tantárgy tantárgyi előadója

2013-tól Dento-alveoláris sebészet szakterületen szakvizsgáztató 

2001 óta a Semmelweis Egyetem Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinikájának szájsebésze, valamint a DH Dental vezető orvosa-tulajdonosa.

Dr. Decker Iván

Dr. Körmöczi Kinga

A Semmelweis Egyetem Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinikán tanársegéd. MAFIT, MAÁSZT tag. Dentoalveoláris sebész. 

Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karának Parodontológiai klinikáján egyetemi adjunktus. A paradontológia és az orális implantológia szakorvosa. 

Dr. Nagy Pál egyetemi adjunktus

Dr. Dobai Adrienn PhD.

2012-ben végzett a  Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Dento-maxillo-faciális radiológus, radiológus szakorvos.

Fog-és szájbetegségek szakorvosa, dentoalveoláris sebész szakorvos

Dr. Patonai Zoltán

Dr. Kovács Noémi

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján dentoalveoláris sebész szakorvos. MAFIT, MAÁSZT tag. 

Fogorvos protetikai szakmai vezető

Dr. Nagy Árpád

Róth Lajos

Fogtechnikus mester

 

 

Fogorvos, CBCT specialista, EMS Irányított biofilm terápia oktató

Dr. Endrődy Csilla

Dr. Nagy Zsolt

Semmelweis Egyetem Konzerváló Fogászati Klinika PhD doktorandusz, fogszakorvos

Dento-alveoláris szájsebész, a Magyar Fogorvosok Implantológiai Társaság Tanácsadói testületének tagja

Dr. Tálos Marianna

Szurok László

2015 óta a Merfol Kft. fogtechnikusa. Fő szakterülete a Digitális fogászat és a CAD/CAM.

1992 óta vezeti vállalkozását, amely 2005 óta kapcsolódik a fogászati implantációhoz. A hazai navigációs implantáció bevezetésének egyik úttörője. 

Lutter Ervin

DO IMPLANT YOURSELF

Az alapoktól a mester fokozatig!

Az élményprogramokról se feledkezzen meg!

Válasszon kedvére és foglalja hozzá előre regisztrációjához!