ELŐADÓK

orvos csapat

Orvos csapatunkat Divinyi professzor valamint az Advanced Dental Implant Research & Education Center AIC irányításával és ajánlásával állítottuk össze.

ORVOSCSAPATUNK

Professor emeritus Dr. Divinyi Tamás

MAFIT vezetőségének örökös tagja, az Advanced Dental Implant Research & Education Center (AIC) európai Course Director-a

Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinika igazgatója, a Magyar Parodontológiai Társaság elnőke, European Center for Dental Implants tagja

Professor Dr. Windisch Péter

Dr. Joób-Fancsaly Árpád PhD egyetemi docens

A Semmelweis Egyetem Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika igazgató-helyettese, a Dentoalveoláris Sebészeti osztály vezetője

A Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján egyetemi docens és a klinika intézetvezető helyettese. Szakterületei a fog- és szájbetegségek, konzerváló fogászat és fogpótlástan, fogpótlástan és orális implantológia.

Dr. Kispélyi Barbara PhD egyetemi docens

med. habil. Dr. Huszár Tamás

A Semmelweis Egyetem docense. 2014-óta a MAFIT elnöke. A Magyar Arc-, Állcsont és Szájsebészeti Társaság vezetőségének tagja és 2012-től főtitkára.

2012-től az „Implantológia” tantárgy tantárgyi előadója

2013-tól Dento-alveoláris sebészet szakterületen szakvizsgáztató 

2001 óta a Semmelweis Egyetem Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinikájának szájsebésze, valamint a DH Dental vezető orvosa-tulajdonosa.

Dr. Decker Iván

Dr. Körmöczi Kinga PhD

A Semmelweis Egyetem Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinikán tanársegéd. MAFIT, MAÁSZT tag. Dentoalveoláris sebész. 

Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karának Parodontológiai klinikáján egyetemi adjunktus. A paradontológia és az orális implantológia szakorvosa. 

Dr. Nagy Pál PhD egyetemi adjunktus

Dr. Dobai Adrienn PhD

2012-ben végzett a  Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Dento-maxillo-faciális radiológus, radiológus szakorvos.

A Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján egyetemi docens és a Fogpótlástani Klinika Digitális munkacsoportjának vezetője. Szakterületei a digitális munkafolyamatok, intraorális szkennerek, CAD/CAM technológiák.

Dr. Borbély Judit PhD egyetemi docens

Dr. Chikány Tamás

Magyar Fogorvosok Implantológiai Társaság vezetőségi tagja. Dento-alveoláris sebész, orális implantológus

Fog-és szájbetegségek szakorvosa, dentoalveoláris sebész szakorvos

Dr. Patonai Zoltán

Dr. Kovács Noémi

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján dentoalveoláris sebész szakorvos. MAFIT, MAÁSZT tag. 

Fogorvos, CBCT specialista, EMS Irányított biofilm terápia oktató

Dr. Endrődy Csilla

Dr. Nagy Zsolt PhD

Konzerváló  fogszakorvos

Dento-alveoláris szájsebész, a Magyar Fogorvosok Implantológiai Társaság Tanácsadói testületének tagja

Dr. Tálos Marianna

Dr. Varga Endre PhD

Szájsebész, implantológus, dicomLAB alapítója és ügyvezetője

Parodontológus fogszakorvos

Dr. Szász Előd

Dr. Gergely Zsófia

Parodontológus fogszakorvos

Róth Lajos

Fogtechnikus mester

Szurok László

2015 óta a DentGuide Kft. Laborvezető fogtechnikusa! Fő szakterülete a Digitális fogászat és a CAD/CAM technológia.

1992 óta vezeti vállalkozását, amely 2005 óta kapcsolódik a fogászati implantációhoz. A hazai navigációs implantáció bevezetésének egyik úttörője. 

Lutter Ervin

DO IMPLANT YOURSELF

Az alapoktól a mester fokozatig!

Az élményprogramokról se feledkezzen meg!

Válasszon kedvére és foglalja hozzá előre regisztrációjához!