ELŐADÓK

orvos csapat

Orvos csapatunkat Divinyi professzor valamint az Advanced Dental Implant Research & Education Center AIC irányításával és ajánlásával állítottuk össze.

ORVOSCSAPATUNK

MAFIT vezetőségének örökös tagja, az Advanced Dental Implant Research & Education Center (AIC) európai Course Director-a

Professor emeritus Dr. Divinyi Tamás

Dr. Joób-Fancsaly Árpád PhD egyetemi docens

A Semmelweis Egyetem Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika igazgató-helyettese, a Dentoalveoláris Sebészeti osztály vezetője

A Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján egyetemi docens és a klinika intézetvezető helyettese. Szakterületei a fog- és szájbetegségek, konzerváló fogászat és fogpótlástan, fogpótlástan és orális implantológia.

Dr. Kispélyi Barbara PhD egyetemi docens

med. habil. Dr. Huszár Tamás

A Semmelweis Egyetem docense. 2014-óta a MAFIT elnöke. A Magyar Arc-, Állcsont és Szájsebészeti Társaság vezetőségének tagja és 2012-től főtitkára.

2012-től az „Implantológia” tantárgy tantárgyi előadója

2013-tól Dento-alveoláris sebészet szakterületen szakvizsgáztató 

2001 óta a Semmelweis Egyetem Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinikájának szájsebésze, valamint a DH Dental vezető orvosa-tulajdonosa.

Dr. Decker Iván

Dr. Körmöczi Kinga PhD

A Semmelweis Egyetem Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinikán tanársegéd. MAFIT, MAÁSZT tag. Dentoalveoláris sebész. 

Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karának Parodontológiai klinikáján egyetemi adjunktus. A paradontológia és az orális implantológia szakorvosa. 

Dr. Nagy Pál PhD egyetemi adjunktus

Dr. Dobai Adrienn PhD

2012-ben végzett a  Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Dento-maxillo-faciális radiológus, radiológus szakorvos.

A Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján egyetemi docens és a Fogpótlástani Klinika Digitális munkacsoportjának vezetője. Szakterületei a digitális munkafolyamatok, intraorális szkennerek, CAD/CAM technológiák.

Dr. Borbély Judit PhD egyetemi docens

Dr. Kovács Noémi

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján dentoalveoláris sebész szakorvos. MAFIT, MAÁSZT tag. 

Fog-és szájbetegségek szakorvosa, dentoalveoláris sebész szakorvos

Dr. Patonai Zoltán

Róth Lajos

Fogtechnikus mester

 

 

Fogorvos, CBCT specialista, EMS Irányított biofilm terápia oktató

Dr. Endrődy Csilla

Dr. Nagy Zsolt PhD

Konzerváló  fogszakorvos

Dento-alveoláris szájsebész, a Magyar Fogorvosok Implantológiai Társaság Tanácsadói testületének tagja

Dr. Tálos Marianna

Dr. Varga Endre PhD

Szájsebész, implantológus, dicomLAB alapítója és ügyvezetője

1992 óta vezeti vállalkozását, amely 2005 óta kapcsolódik a fogászati implantációhoz. A hazai navigációs implantáció bevezetésének egyik úttörője. 

Lutter Ervin

Szurok László

2015 óta a DentGuide Kft. Laborvezető fogtechnikusa! Fő szakterülete a Digitális fogászat és a CAD/CAM technológia.

DO IMPLANT YOURSELF

Az alapoktól a mester fokozatig!

Az élményprogramokról se feledkezzen meg!

Válasszon kedvére és foglalja hozzá előre regisztrációjához!