Doc. Dr. Borbély Judit

Dr. Borbély Judit PhD

Dr. Borbély Judit PhD

A Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján egyetemi docens és a Fogpótlástani Klinika Digitális munkacsoportjának vezetője

Dr. Borbély Judit 2001-ben diplomázott a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán, végzés óta a Fogpótlástani Klinika munkatársa, 2013-ban kapta egyetemi docensi kinevezését.  Érdeklődési területe a digitális és az esztétikai fogászat. Ph.D.- tudományos fokozatát is ebben a témakörben szerezte 2011-ben „A vizuális és digitális fogszínmeghatározás lehetőségei és befolyásoló tényezői” címmel. A Fogpótlástani Klinika Digitális munkacsoportjának vezetője, elméleti és gyakorlati vizsgálatainak középpontjában a digitális munkafolyamatok, intraorális szkennerek, CAD/CAM technológia és a CAD/CAM kerámiák színtani vizsgálatai állnak.  A Fogpótlástan tankönyv digitális technológiával, fogszín-meghatározással és a Fogászati anyagtan tankönyv kerámia anyagokkal foglalkozó fejezeteinek szerzője. A klinikai betegellátó tevékenység mellett részt vesz magyar és angol fogorvostanhallgatók gyakorlati és elméleti képzésében, szakdolgozatot író hallgatók témavezetője, TDK-s és PHD- hallgatók munkáját irányítja és szakorvosjelöltek felkészítésében vesz részt tutorként és mentorként. Számos rangos hazai és külföldi fogpótlástani rendezvényen tart előadásokat és folyóiratokban jelennek meg közleményei esztétikai fogászat és CAD/CAM technológia témakörben. A JERD (Journal of Esthetic and Restorative Dentistry) reviewer board tagja.

2024-ben végezte el a Harvard Medical School Clinical Science Scholars Program (CSS SEM) képzését, ezzel tovább szélesítve kutatási módszertani ismereteit. Az általa vezetett képzésen nagy hangsúlyt fektet a kutatások eredményeinek helyes értelmezésére és a biztos elméleti alapokra épülő gyakorlati megoldások oktatására. 

                                                                       

 

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁGOK:

Magyar Fogorvosok Egyesülete vezetőségi tag

MFE Fogpótlástani Társaság vezetőségi tag 

Magyar Digitális Fogászati Társaság vezetőségi tag 

Society for Color and Appearance in Dentistry tag

Digital Dentistry Society tag