Doc. Dr. Kispélyi Barbara​

Dr. Kispélyi Barbara PhD

Dr. Kispélyi Barbara PhD

A Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján egyetemi docens és a klinika intézetvezető helyettese. Szakterületei a fog- és szájbetegségek, konzerváló fogászat és fogpótlástan, fogpótlástan és orális implantológia.

Semmelweis Egyetemen szerezte diplomáját summa cum laude minősítéssel 1999-ben. Végzést követően az egyetem Fogpótlástani Klinikáján helyezkedett el, ahol 2004-ben kapott egyetemi tanársegédi kinevezést, majd ezt követően 2007-ben egyetemi adjunktus lett. 2013-tól egyetemi docens ill., ugyanattól az évtől a klinika intézetvezető helyettese.

Négy szakvizsgával rendelkezik: fog- és szájbetegségek (2001), konzerváló fogászat és fogpótlástan(2005), fogpótlástan (2019) és orális implantológia (2019). 2005-ban szerezte PhD fokozatát.

Két nyelven oktat az egyetem graduális és a postgraduális képzésben. Két egyetemi tantárgy előadója. Számos hazai és külföldi konferencián felkért előadó. A Magyar Fogorvos szerkesztőbizottsági tagja. Több hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja. Tudományos munkacsoportok vezetője az egyetemen.

Főbb érdeklődési területe a fogpótlástan, implantációs protetika és a digitális fogászat (3D nyomtatás).