PARODONTÁLIS BETEGEK IMPLANTOLÓGIAI ELLÁTÁSA, PARODONTOLÓGIAI- ÉS PROTETIKAI MEGFONTOLÁSOK

185.000 Ft/ NAP
8 KREDIT

A kurzusokhoz tartozó időpontokat és helyszíneket a jelentkezés menüpont alatt találja!

BUDAPEST, 2024. 11. 15.

Parodontális betegek implantológiai ellátása, parodontológiai- és protetikai megfontolások.

Perimplantáris szövetek diagnosztikáj, alveoláris gerincprezervációs eljárások. Implantátum melletti ideális lágyszöveti dimenzió kialakítása, mucogingivalis sebészet. Fogak és implantátumok körüli, implantátumok és implantátum elhorgonyzású fogpótlások készítésének parodontális szempontjai.

Windisch Péter

prof. Dr. Windisch Péter

Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinika igazgatója
Gergely Zsófia

Dr. Gergely Zsófia

Parodontológiai szakorvos
Szász Előd

Dr. Szász Előd

Parodontológiai szakorvos
0
hands-on
0
Elmélet

PROGRAM

08:00 – 08:30

regisztráció

08:30 – 09:15

GINGIVITIS/PARODONTITIS – PERIIMPLANTÁRIS SZÖVETEK DIAGNOSZTIKÁJA, KONZERVATÍV KEZELÉSEK

prof. Dr. Windisch Péter

A bevezetés után az ínybetegségek stádiumairól lesz szó, ezeknek a modern diagnosztikai és kezelési módszereiről az oki parodontális terápiától a sebészi terápiáig, valamint összehasonlítjuk ezeket a mucositis és periimplantitis folyamatával.

09:15 – 10:00

ALVEOLÁRIS GERINCPREZERVÁCIÓS ELJÁRÁSOK. PARODONTÁLISAN REMÉNYTELEN PROGNÓZISÚ FOGAK HELYÉN KEMÉNY ÉS LÁGYSZÖVETI REKONSTRUKCIÓ IMPLANTÁTUMOK SZÁMÁRA

prof. Dr. Windisch Péter

Parodontális okból eltávolított fogak esetén sokszor nagymértékű kemény- és lágyszöveti hiány alakul ki. Ilyen esetekben elvégzett alveolus prezervációs eljárások nem csak ezeket szöveteket állítják helyre, de a szomszédos fogak parodontiumát is megtámogathatják. Előadásomban többféle technikát fogok bemutatni.

10:00 – 10:15

szünet

10:15 – 11:00

PERIIMPLANTÁRIS LÁGYRÉSZSEBÉSZET ZÁRT GYÓGYULÁSÚ IMPLANTÁTUMOK ESETÉN (IMPLANTÁTUM MELLETTI IDEÁLIS LÁGYSZÖVETI DIMENZIÓ KIALAKÍTÁSA, LÁGYRÉSZ DEFEKTUSOK KORREKCIÓS LEHETŐSÉGEI)

prof. Dr. Windisch Péter

Augmentáció után végzett implantáció során sokszor hiányzik a megfelelő mennyiségű lágyrész, amely a későbbiekben az implantátumok hosszútávú stabilitásának egyik kulcstényezője. Előadásomban olyan lágyrész sebészeti technikákat fogok bemutatni, amellyel még zárt implantátumok körül hozható létre keratinizált mucosa.

11:00 – 11:45

MUCOGINGIVALIS SEBÉSZET, FOGAK ÉS IMPLANTÁTUMOK KÖRÜL

Dr. Gergely Zsófia

A fogak és az implantátumok körüli egészséges parodontium része a csontszövet mellett a megfelelő mennyiségű és minőségű lágyszövet.

Fogak esetén sokszor esztétikai kérdésnek tekintjük az ínyrecesszió fedést, azonban általában funkcionálisan is fontos szempont a lágyrészek helyreállítása.

Implantációs fogpótlások tervezésekor az ideális rózsaszín esztétika” tervezése az ún. backward planning része, azonban a páciensek sokszor már nyitott implantátumokkal kapcsolatos panaszokkal érkeznek. Előadásomban eseteken keresztül olyan technikákat fogok bemutatni, melyekkel nyitott implantátumok körüli ínykorrekció végezhető.

11:45 – 13:15

MUCOGINGIVALIS SEBÉSZET, HANDS-on

Dr. Gergely Zsófia

A hands-on során olyan sebészi technikát fogok bemutatni, mellyel nyitott implantátum körüli lágyrész-többlet alakítható ki (roll-flap, apikálisan elcsúsztatott lebeny, FCG).

13:15 – 14:00

ebéd

14.00 – 14:45

IMPLANTÁTUMOK ÉS IMPLANTÁTUM ELHORGONYZÁSÚ FOGPÓTLÁSOK KÉSZÍTÉSÉNEK PARODONTÁLIS SZEMPONTJAI, UTÓGONDOZÁSA. OTTHONI ÉS PROFESSZIONÁLIS PLAKK KONTROLL.

Dr. Szász Előd

Az implantátumok körüli szövetek, az implantátumok és az azokra készülő fogpótlások tervezésének és elkészítésének parodontológiai vonatkozásai.A parodontális és peri-implantáris  szövetek jelentősége, a saját fog és az implantátum közötti különbségek, valamint a keratinizált mukóza szerepere a hosszútávú stabilitás szempontjából. Az előadás második felében komplex szájrehabilitációs esetek bemutatása.

14:45 – 16:15

IDEÁLIS LÁGYRÉSZPROFIL KIALAKÍTÁSA IMPLANTÁCIÓS FOGPÓTLÁS KÖRÜL. ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

Dr. Szász Előd

A gyakorlati kurzus során szó lesz a biológiai koncepciókról  és elvekről az implantátum protetika esetén, valamint ezek tervezése és elkészítése analóés digitális módszerek segítségével.

A hands-on során a résztvevők egy a felső front régióban elkészült esetből újra nyomtatott digitális modelleken elkészíthetik a titán alap befaragástól az ínyformázáshoz szükséges kompozittal kiegészített majd felpolírozott PMMA koronát.

Az tervezéshez majd elkészítéséhez szükséges lépések eszközök részletes bemutatásra kerülnek.

16:15 – 

konzultáció

Jelentkezés

Mely témákhoz kapcsolódik a 7. napi program?

13. A lágyszövetek kialakulása és fejlődése a peri-implantáris térben

27. Peri-implantáris kemény és lágyszövet alakítás

28. Feszes nyálkahártya kialakítás az implantátum körül, kötőszövet átültetéssel és elforgatott lebenyekkel

31. Implantációs fogpótlás utógondozása és fenntartó terápiája

 34. Parodontálisan érintett páciensek implantátum beültetésének vonatkozásai

35. Parodontálisan érintett, implantációs kezelésben részesült páciensek fenntartó kezelésének alapelvei, gyakorlati alkalmazásuk